เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


วันที่ 14 กันยายน เวลา 11.00 น. ณ วัดทองธรรมชาติ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายให้ นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่

เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบไป

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27