เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


การลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบและประปาหมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง บ้านบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบและประปาหมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง ครั้งที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ดังนี้

- บ้านบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8

- บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7

เพื่อประเมินคุณภาพแหล่งน้ำดิบ การผลิตประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และเพื่อเพิ่มประสิทธืภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ในการสำรวจครั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำดิบ ผลการตรวจสอบจะแจ้งภายหลัง

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27