เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองไม่เห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นธานพิธีเปิดโครงการ คัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองไม่เห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 100 คน เพื่อการจัดบริการ ให้ผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจคัดกรองและพบความผิดปกติได้รับส่งไปตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์และให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทองจำนวนเงิน 30,300 บาท มอบให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านต้อน หมู่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เจ้าของโครงการ

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27