เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้าน


วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ โดยมี นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) เป็นผู้นำเสนอ(presentation) รายละเอียดโครงการฯ เมื่อนำเสอเสร็จได้นำคณะติดตามการดำเนินงานฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการจริง ณ วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ พื้นที่ปกปัก 6 ไร่ 3 งาน การติดตามดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางเทศบาลตำบลทุ่งทอง ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และท่านท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ที่ได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำ เกี่ยวกับโมเดลการต่อยอดของโครงการ และโอกาสพัฒนาในการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำรงสืบต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18