เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ11-017 สาย รพ.สต.คลองไผ่งาม(หนองกุดหล่ม) - ถนนลาดยาง รพช.หมู่ 18 บ้าน


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ11-017 สาย รพ.สต.คลองไผ่งาม(หนองกุดหล่ม) - ถนนลาดยาง รพช.หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนาว 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 6,310,000 บาท ในการนี้ นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง และ นายบัณฑิต เสมา นายช่างโยธาชำนาญการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำพาคณะกรรมการฯในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้าง

2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-24