เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น “ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านเขว้า จัดซื้อที่ดินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า


วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น “ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านเขว้า จัดซื้อที่ดินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28