เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลทุ่งทอง

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นางธนนันท์ อนันตสินชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประชุม พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28