เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


การตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อใช้งานในราชการ โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน 5 คน โดยมี นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณที่กำหนดไว้ทุกประการ

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28