เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง

นางวันทนา ปิ่นมณี ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ดังนี้

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,054,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 176,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวม 1,230,000 บาท

📍โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

📍 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร

📍นางธนนันท์ อนันตสินชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง พร้อมผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้าสำนักปลัด

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-24