เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร่วมใจปลูกต้นไม้ วันที่ 5 ธันวาคน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. ณ ลำห้วยคล


กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร่วมใจปลูกต้นไม้ วันที่ 5 ธันวาคน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. ณ ลำห้วยคลองไผ่งาม(ตอนล่าง) บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมคุณนายนายอำเภอ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดย

📍 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

📍 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศบาลตำบลทุ่งเทอง

📍 นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง และมีประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14