เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งทอง นำโดย นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทองบูรณาการร่วมกัน กับอำเภอบ้านเขว้า โดยมีนายพรศักดิ์ กงไกรจักร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอบ้านเขว้าพร้อมคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนตาด และหมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ เป็นวิทยากรร่วมกันขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม โดยมีเป้าหมาย ครบ 100%

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14