เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการการประชุมใหญ่ประจำปี สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนโก


การประชุมใหญ่ประจำปี สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนโก หมู่10 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคะนอง ใสแสง ประธานคณะกรรมการสถานีสูบน้ำ จัดประชุมใหญ่ประจำปี สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนโก หมู่ 10 โดยมี นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวนการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะกรรมการประจำสถานีสูบน้ำ เข้าร่วมประชุม - คัดเลือกคณะกรรมการประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด - การพิจารณารับสมาชิกสถานีสูบน้ำใหม่ มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  การดำนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25