เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัด

โครงการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการดำเนินโครงการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุน ผู้นำชุมชน อสม. รวม 54 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838 (วัน/เวลาทำการ)

📸 ภาพ / ข่าว ทีมงานประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14