เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับคะแนน 89.76 ในระดับ A


2022-12-05
2022-12-01
2022-12-01
2022-11-30
2022-10-10
2022-08-05
2022-06-15
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-20