เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วั...
   

กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...

  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศ...
    ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ...
    วันที่ 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลทุ่งทอง 📍 นางวันทนา ปิ่นมณี ...
   โครงการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ...
   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัด

โครง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

 
กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565
ภารกิจนายกเทศมนตรีเพื่อพี่น้องประชาชน

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้